Audits

IT is cruciaal voor een vlotte werking en ondersteuning van uw organisatie en haar medewerkers. Met het oog op de toekomst moeten we onszelf en onze organisatie in vraag stellen of de huidige technologie, processen en procedures die we gebruiken dienovereenkomstig de vereisten van vandaag en morgen zijn.

Als uw ondersteunende partner onderzoeken we deze vraag voor u. De eerste stap in dit proces is het uitvoeren van een behoorlijke, objectieve audit. Deze audit kan worden uitgevoerd op verschillende domeinen zoals IT-infrastructuur en -processen, beveiliging of GDPR.

ICT-Audit

Tijdens een IT-audit geven we u een compleet overzicht van de geïnstalleerde hardware, software, netwerkomgeving, licenties, telefoonsystemen en back-upoplossing van de huidige situatie. In dit overzicht presenteren we de informatie op een duidelijke en visuele manier.

Het resultaat van dit overzicht zal worden verwerkt tot een auditrapport waarbij de nadruk zal liggen op de opmerkingen en de mogelijkheden om de huidige situatie te optimaliseren. Na het voltooien van de audit zullen we dit auditrapport in detail met u bespreken om een stappenplan voor de toekomst te definiëren.

Beveiligingsaudit

Voor zowel grote als kleine organisaties is cybersecurity momenteel een van de belangrijkste uitdagingen. Vanwege de grote groei van cybercriminaliteit en de verbetering van de organisatie ervan, worden organisaties, groot en klein, nog steeds getroffen.

Tijdens de uitvoering van een beveiligingsaudit maken we een risicoanalyse van uw netwerk, software en de infrastructuur. Om een beter beeld te krijgen van de huidige situatie zullen we ook de huidige beveiligingsprocedures en -beleid onderzoeken.

Deze analyse zal worden verwerkt tot een auditrapport met een duidelijke evaluatie van de risico’s en de te verbeteren punten. Dit rapport wordt persoonlijk besproken om een stappenplan voor de toekomst te bepalen.

GDPR Audit

Sinds mei 2018 is de nieuwe GDPR-wet van toepassing via de Europese Unie. Tijdens een GDPR-audit zullen we uw organisatie begeleiden bij het creëren en onderhouden van een veilige omgeving door middel van specifieke bedrijfsgerichte maatregelen op administratief en technisch niveau.

We beginnen met het analyseren van de huidige technische infrastructuur en software die u vandaag gebruikt en we zullen controleren of deze aan de nodige vereisten voldoen. Tegen de meeste GDPR-audits zal ITCE een niveau hoger gaan door uw huidige organisatiedocumenten, procedures en datamapping te onderzoeken en de betreffende GDPR-wetgeving te herzien.

Aan het einde van elke audit wordt een rapport geleverd met een duidelijk GDPR-projectrapport. Dit rapport zal een actieplan bevatten om te voldoen aan de normen van de AVG-wetgeving door middel van maatregelen op technisch en organisatieniveau. Samen met u zullen we het rapport in detail uitleggen om een stappenplan op te stellen om GDPR-compliance te bereiken.

More info?

Contact our Sales Team

   +32 3 808 32 20

   sales@itce.be